הטקסונומיה של בלום

 

טקסונומיה הינה שיטת מיון המתייחסת בד"כ לתחום הקוגנטיבי.  המיון המפורט, המקובל בתחום הקוגנטיבי הוא הטקסונומיה של בלוםEnglehart, Furst, Holl &Krathwohl,1956) , Bloom)

טקסונומיה זו מתייחסת ליעדים כוללניים, ולא לתחומי תוכן ספציפיים. כל היעדים קשורים לפיתוח כישורים ומיומנות אינטלקטואלייות.

אלה מדורגים באופן היררכי,החל במיומנויות פשוטות וקלות כזכרון וידע וכלה במיומנות מורכבות ומופשטת כהערכה. הטקסונומיה מתייחסת לשש  קטגוריות של יעדים כללים. להלן יוצגו הקטגוריות הכלליות  ופריטי ההערכה.

ידע,  הבנה, יישום, ניתוח, סינתזה,  הערכה;

  1. ידע:- זכירה וזיהוי של  מרכיבים ספציפיים בתחום הנלמד. שחזור של עובדות, תופעות,  רעיונות, עקרונות וכולי.
  2. הבנה- (comprehesion )ׂרמת חשיבה המאפשרת לוודא את יכולת השימוש בידע, ומתוארת במונחים של שלוש אופרציות שונות, הנעות מהדרגה הנמוכה יותר, תרגום, דרך פירוש, לדרגה גבוהה יותר, חיוץ (אקסטרפולציה)
  3. יישום- (application )ׂהיכולת להשתמש בעקרונות, הכללות, רעיונות, חוקים ושיטות שונות במצבים חדשים לתלמיד (כך תבוא לידי ביטוי אף מידת ההבנה שלו את הרעיון, העיקרון וכולי.)
  4. ניתוח- (analysis )ׂהיכולת לפרק מצב או בעיה (מסר) למרכיבים יסודיים, כך שמערכת היחסים בין הרעיונות\ המושגים נעשית ברורה. למשל, הבחנה בין עובדות להשערות, גילוי הנחות סמויות, הבחנה בין תוצאות למסקנות, הבחנה בין סיבות לתוצאות בתהליך היסטורי, הבחנה בין מידע רלוונטי למידע בלתי רלוונטי, גילוי שגיאות היגיון בטענה, הסקה לגבי מטרת המחבר על פי יצירתו.
  5. סינתזה-  synthesis) ) היכולת לצרף, לארגן ולקשור רכיבים וחלקים ליצירת מבנה שלם מורכב שלא היה ברור כל כך קודם לכן. למשל, הצעה של מערך מחקר לבחינת השערות המחקר, תכנון יחידת לימוד בנושא מסוים, ניסוח השערות למחקר, בניית רציונל למחקר.
  6. הערכה- (evaluation ) היכולת לשפוט (באופן איכותי או כמותי) ערכם של רעיונות, עבודות, פתרונות, שיטות, חומרי למידה וכולי, תוך שימוש בקריטריונים או בסטנדרטים,  על מנת לקבוע דיוק, אפקטיביות, יתרונות, חסרונות וכולי. למשל, שיפוט של או ביקורת על מאמר מדעי, הערכה של מידת האובייקטיביות של היסטוריון על פי השימוש שעשה במקורות ההיסטוריים שלרשותו, הערכת יצרה מוסיקלית על-פי קריטריונים מקובלים.